Wednesday, 10/08/2022 - 06:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Hiệp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

 

   PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

  TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-THCSPHi                               Phước Hiệp, ngày 14 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong trường hợp không tổ chức

                        dạy học trực tiếp được vì dịch Covid -19 năm học 2021 - 2022

 

          Căn cứ công văn số 489/PGDVP ngày 02/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước về việc triển khai hoạt động dạy học đầu năm học 2021-2022.

         Trường THCS Phước Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong trường hợp không tổ chức dạy học trực tiếp được vì dịch Covid -19 năm học 2021 - 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

1. Duy trì hoạt động giảng dạy của GV và học tập của HS, chủ động trong việc thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường.

2. Nâng cao năng lực, kỹ năng công nghệ thông tin của CBQL, GV, HS trong Nhà trường, giúp làm quen và thành thạo với phương thức dạy học phổ biến của thời đại công nghệ 4.0

3. Xây dựng niềm tin, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

4. Về dài hạn, cung cấp các công cụ thực hiện dạy học dự án, tạo kênh học tập dự án cho HS.

II. MỤC TIÊU:

1. Thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường một cách chủ động, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

2. Giáo viên sử dụng được các công cụ dạy học online và thực hiện được Kế hoạch dạy học trong điều kiện học sinh nghỉ phòng dịch.

3. Học sinh sử dụng được công nghệ và tham gia học tập đầy đủ, duy trì được nền nếp học tập.

4. Đảm bảo chất lượng học tập của học sinh trong năm học 2021 – 2022; HS lớp 9 được tăng cường và hỗ trợ ôn tập, đảm bảo mục tiêu chất lượng thi vào 10 THPT.

5. Đổi mới tư duy và phương thức dạy học, thúc đẩy nâng cao năng lực giáo viên về công nghệ dạy học và khả năng ứng phó với điều kiện đặc biệt.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Về phía nhà trường

1.1. Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường.

1.2. Rà soát, xây dựng  lại TKB đảm bảo dạy đủ các bộ môn đáp ứng nội dung cốt lõi của chương trình.

1.3. Tập huấn cho toàn bộ giáo viên về các công cụ dạy học và kiểm tra đánh giá online, tập huấn cách xây dựng bài giảng online, cách thực hiện bài giảng online.

1.4.  Tập huấn  cho học sinh cách thức sử dụng các công cụ học tập online và tham gia học tập.

1.5. Tổ chức dạy học online trực tiếp theo thời khóa biểu kết hợp dạy học dự án của Nhà trường, tổ chức giám sát việc dạy của giáo viên và việc tham gia học tập của học sinh.

1.6. Đảm bảo các giờ dạy theo thời khóa biểu. Mọi giáo viên nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về công tác dạy học trên Internet, chủ động học tập và làm chủ công nghệ thông tin.

1.7. Xây dựng quy định dạy Internet và nghiệm thu kết quả dạy học của giáo viên.

2. Về phía học sinh

2.1.Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ CNTT trên Internet trước khi tham gia bài học.

2.2.Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập, nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên, hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

 3. Về phía cha mẹ học sinh      

3.1. Hiểu rõ và ủng hộ chủ trương của Nhà trường về việc dạy học trực tuyến là một phương thức dạy học chính thức trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch, được công nhận kết quả học tập, kiểm tra đánh giá.

3.2. Nhắc nhở mọi học sinh cần tham gia học tập và tuân thủ nội quy lớp học, thực hiện nhiệm vụ học tập, làm bài kiểm tra lấy điểm kiểm tra thường xuyên như học trực tiếp ở trên trường.

3.3. Chuẩn bị điều kiện về thiết bị, tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh học tập để các em có thể tham gia học liên tục, hiệu quả.

3.4. Chủ động liên hệ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi các thông tin và giám sát hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trong quá trình học tập tại gia đình.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Đánh giá thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên phụ trách các môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học Internet bằng các hình thức phù hợp.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực.

- Ban giám hiệu quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực, vì quyền lợi của học sinh.

2. Đánh giá định kỳ và cuối kỳ

- Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức đã qua Internet;  thực hiện việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, kiểm tra cuối  kỳ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS.

- Đối sánh kết quả kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ và kiểm tra thường xuyên để nắm được chất lượng học sinh từ đó có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung hoặc nâng cao kiến thức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện dạy học Onlnie cho học sinh trên phần mềm Google meet và giao bài, kiểm tra kết quả học tập của học sinh  thông qua địa chỉ gmail của HS, nhóm Zalo, Messenger…

Nhà trường trang bị cho mỗi lớp 1 tài khoản Google meet, giao cho GVBM tiết 1 của buổi và lớp trưởng mở cửa phòng học trước khi vào buổi học 15 phút, điểm danh và quản lý lớp trong mỗi buổi học, giáo viên dạy bộ môn ra vào lớp dạy như dạy trực tiếp theo tài khoản của các lớp.

Dạy học trực tuyến qua phần mềm Google meet theo TKB chính khóa cho tất cả các môn học.

2. Cung cấp, cài đặt và hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm Google meet

2.1. Cấp tài khoản Google meet cho mỗi lớp 1 tài khoản (Tải về tại đây)

2.2. Tập huấn sử dụng phần mềm Google meet

- Tập huấn giáo viên.

-  Hướng dẫn học sinh.

- Thông báo đến cha mẹ học sinh.

Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức dạy học trực tuyến của trường THCS Phước Hiệp trong trường hợp không tổ chức dạy học trực tiếp được vì dịch Covid -19 năm học 2021 - 2022./.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                                                                      (Đã ký)           

- CM, Tổ CM (t/c thực hiện);
- Lưu: VT.
                                                       

                                                                                             Nguyễn Thị Thùy Nhung

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 38
Tháng 08 : 416
Năm 2022 : 13.054