Friday, 24/09/2021 - 19:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Hiệp

KẾ HOẠCH ĐO THÂN NHIỆT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BỘ PHẬN Y TẾ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:         /KH-YT                                           Phước Hiệp, ngày 27 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH ĐO THÂN NHIỆT CBVC-NLĐ VÀ HỌC SINH

TRƯỚC KHI VÀO TRƯỜNG  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(Từ ngày 01/03/2021 đến 06/03/2021)

         
          Căn cứ công văn số 311/SGDĐT-VP ngày 25/02/2021 về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19.        

          Thực hiện công văn số 69/PGDĐT-VP, ngày 26/02/2021 của phòng GD&ĐT Tuy Phước v/v tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

          Căn cứ tình hình thực tế nhà trường.

          Trường THCS Phước Hiệp xây dựng kế hoạch đo thân nhiệt CBVC-NLĐ và học sinh trước khi vào trường nhằm tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 như sau:

1. Nội dung:

          - Đo thân nhiệt CBVC-NLĐ và  học sinh trước khi vào trường

          - Hướng dẫn học sinh rửa tay, sát khuẩn trước khi vào lớp học.

          2. Thời gian:

          Từ ngày 01/3/2021 đến 06/3/2021: CBGV-NV theo phân công có mặt đúng giờ. 

        + Sáng: Từ 6h30 phút; chiều từ 12h30 phút: Giáo viên trực + Y tế + TPT Đội + Bí thư chi Đoàn + Đoàn viên + Giáo viên chủ nhiệm.

          + Trước 6h00 phút  và 12h30 phút: Bảo vệ theo lịch trực

          3. Nhiệm vụ:

          - Sau khi bấm thiết bị đo thấy nhiệt độ CBVC-NLĐ và học sinh bình thường thì cho vào trường, tiếp theo hướng dẫn cho rửa tay, sát khuẩn.

          - Nếu HS có nhiệt độ cao 38, 39 ,… GV ghi nhận lại sổ theo dõi, báo BGH, PHHS, hướng dẫn HS đến phòng  y tế dự phòng và phối hợp đưa HS đến cơ sở y tế gần nhất.

          - Nếu giáo viên có nhiệt độ cao 38, 39 ,… ghi nhận lại sổ theo dõi, báo BGH, hướng dẫn đến phòng  y tế dự phòng và phối hợp đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

          - Không để phụ huynh đưa học sinh vào cổng trường, đến lớp học,…

          4. Phân công:

          - Giáo viên trực cổng buổi sáng và buổi trưa: Nhóm GV đo thân nhiệt HS;  GVCN&GV bộ môn hướng dẫn HS rửa tay.

          - Phân công cụ thể:

 Ngày

Giáo viên trực

Sáng

Trưa

01/3/2021

 Phi, Quỳnh

 Thắm, Phúc

02/3/2021

 Khánh, Đông

 Mến, Thiện

03/3/2021

 Phương, Phúc

 Ly, Quỳnh

04/3/2021

 Tùng, Thiện

 Điệp, Đông

05/3/2021

 Phi, Quỳnh

 Tri, Thiện

06/3/2021

 Nhi, Phúc

 P. Thiện, Đông

          * Giáo viên còn lại theo ca buổi, lớp học, hướng dẫn, ổn định HS lớp mình và lớp kế bên.

5. Phân công trực, theo dõi, hướng dẫn,…

          Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, phân công, triển khai thực hiện và theo dõi kiểm tra chung. Cụ thể:

 Ngày

Theo dõi, hướng dẫn

Ghi chú

01/3/2021

BGH + Quỳnh

 

02/3/2021

BGH + Phúc

 

03/3/2021

BGH + Thiện

 

04/3/2021

BGH + Quỳnh

 

05/3/2021

BGH + Phúc

 

06/3/2021

BGH Thiện

 

          Trên đây là kế hoạch đo nhiệt độ học sinh trước khi vào trường nhằm tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của trường THCS phước Hiệp. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban giám hiệu nhà trường giải quyết./.

 Nơi nhận:                            Người lập                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 - Ban giám hiệu;

 - Lưu: YT.                                                                  

                                            Đã kí                                                                             Đã kí

 

 

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh                                          Nguyễn Thị Thùy Nhung

 

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 314
Hôm qua : 508
Tháng 09 : 2.120
Năm 2021 : 6.156